Input:

87/1946 Sb., Zákon, jímž se mění zákon ze dne 14. července 1927, č. 115 Sb., o úpravě zeměměřičského studia na vysokých školách technických, platné do 2.6.1950 Archiv

č. 87/1946 Sb., Zákon, jímž se mění zákon ze dne 14. července 1927, č. 115 Sb., o úpravě zeměměřičského studia na vysokých školách technických, platné do 2.6.1950
[zrušeno č. 58/1950 Sb.]
ZÁKON
ze dne 12. dubna 1946,
jímž se mění zákon ze dne 14. července 1927, č. 115 Sb., o úpravě zeměměřičského studia na vysokých školách technických.
Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl. I.
Zákon ze dne 14. července 1927, č. 115 Sb., o úpravě zeměměřičského studia na vysokých školách technických se mění a doplňuje takto:
1. Ustanovení § 1, odst. 1 se mění a zní takto:
„Na českém vysokém učení technickém v Praze v rámci vysoké školy speciálních nauk a na české vysoké škole technické v Brně se zřizují od počátku studijního roku 1927/28 oddělení zeměměřičského inženýrství.“
2. Ustanovení § 1, odst. 2 se ruší.
3. Ustanovení § 2, odst. 1 se mění a zní:
„Studijní doba zeměměřičského inženýrství se stanoví čtyřmi roky a rozvrhuje se na dva oddíly, z nichž první se zakončuje státní zkouškou obecnou a druhý státní zkouškou odbornou.“