Input:

R 86/1951; Garance

č. 86/1951 Sb. rozh. obč.
Poznámku národní správy lze zapsat i na část knihovního tělesa.
(Rozhodnutí krajského soudu v Pardubicích z 31. října 1950, R I 189/50.)
Okresní soud v Chrudimi nařídil zápis poznámky národní správy na všech nemovitostech, zapsaných v jedné knihovní vložce.
Krajský soud změnil k stížnosti vlastníka nemovitosti usnesení okresního soudu tak, že se poznamenává národní správa jen na dům se stavební parcelou, nikoli však na další parcelu (zahradu), zapsanou v téže knihovní vložce.
Z důvodů:
V knihovní žádosti se navrhovatel (národní správa) domáhal zápisu poznámky národní správy na celé knihovní těleso, ačkoli podle výměru okresního národního výboru z 29. ledna 1950 nebyla národní správa v takovém rozsahu zavedena. V tomto výměru, který je pro soudy závazný, je výslovně uveden jako předmět národní správy