Input:

R 86/1950 (tr.); Garance

č. 86/1950 Sb. rozh. tr.
Opomenutí při stavbě vysokého lešení ohrožující tělesnou bezpečnost lidí je opomenutím spáchaným za okolností zvláště nebezpečných ve smyslu § 337 tr. zák.
(Rozhodnutí krajského soudu v Liberci z 4. září 1949, To II153/49.)
Obžalovaný A jako vedoucí stavby a obžalovaný zedník B postavili při opravě domu 15 m vysoké lešení tak vadně, že prkno u střechy domu, na kterém při práci stáli klempíři, se následkem prasklé podložky sesulo, klempíři spadli, jeden se zabil, druhý se téžce zranil.
Okresní soud v Jablonci n. N. uznal oba obžalované vinnými přečinem proti bezpečnosti těla podle §§ 335, 337 tr. zák.
Krajský soud zamítl odvolání obžalovaných do tohoto rozsudku.
Z důvodů:
Obžalovaní namítají, že nejednali za okolností zvláště nebezpečných, takže mylně byl čin podřaděn pod přísnější ustanovení § 337 tr. zák., ale neprávem.
Ustanovení § 337 tr.