Input:

R 84/1951 (tr.); Garance

č. 84/1951 Sb. rozh. tr.
Je porušením zákona, jestliže soud zastaví trestní stíhání, když prokurátor vezme žalobu zpět před zahájením hlavního líčení. V takovém případě se věc vrací do stavu vyšetřování.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 12. dubna 1951, Tz I 10/51.)
Okresní prokurátor vzal podanou žalobu zpět, dříve než okresní soud nařídil hlavní líčení, protože ve věci hodlal ještě konat další šetření a učinit i jiná opatření.
Okresní soud v Hořovicích na to vydal v neveřejném zasedání usnesení, že se trestní stíhání zastavuje, protože okresní prokurátor vzal žalobu zpět.
Nejvyšší soud vyhověl stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem, zrušil toto usnesení a zaslal spisy okresnímu prokurátoru k pokračování ve vyšetřování.
Z důvodů:
Usnesení okresního soudu o zastavení trestního stíhání nabylo ihned právní moci, protože proti takovému usnesení není přípustná stížnost (§31 odst. 2, § 166, § 142 tr. ř.).
Pro zastavení trestního stíhání soudem nebylo v souzené věci důvodu, neboť ustanovení § 85 odst. 2 tr. ř. stanoví výslovně, že se věc vrací do stavu