Input:

R 84/1949 (tr.); Garance

č. 84/1949 Sb. rozh. tr.
Ke skutkové podstate černého obchodu podle § 4 zák. č. 15/1947 Sb. stačí již odebrání předmětů potřeby řízenému oběhu nebo spotřebě. Není třeba, aby byly skutečně i zašantročeny.
Čin je spáchán ze řemesla, je-li z něho patrný pachatelův úmysl získat jeho častějším opakováním trvalejší zdroj příjmů k částečnému nebo úplnému uspokojení svých potřeb. Na takový úmysl možno usoudit i z pachatelovy činnosti před účinností zákona o stíhání černého obchodu.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 23. března 1949, Zm I 982/48.)
Obžalovaný A. prodal obžalovanému B. na černo za přemrštěnou cenu prasnici, kterou obžalovaný B. zabil, chtěje prodat maso z ní na černém trhu, čin byl však včas odhalen a maso z prasnice bylo zabaveno.
Býv. krajský soud trestní v Praze zprostil obžalovaného A. obžaloby pro přečin černého obchodu podle § 4, odst. 1 zák. č. 15/1947 Sb. maje zato, že jde jen o správní přestupek (pro který byl již obžalovaný potrestán správním úřadem), poněvadž nedošlo k prodeji masa na černém trhu, nýbrž maso bylo zabaveno a zachráněno pro řízenou spotřebu. Obžalovaného B., který kromě uvedeného činu koupil ještě ve třech dalších případech dobytek na černo, uznal vinným pouze přečinem černého obchodu podle § 4, odst. 1 zák. č. 15/1947 Sb., nikoliv zločinem černého obchodu podle § 4, odst. 2 téhož zákona, jak se toho domáhala obžaloba.
Nejvyšší soud vyhověl zmateční stížnosti státního zastupitelství do tohoto rozsudku krajského soudu, uznal obžalovaného A. vinným přečinem černého obchodu podle § 1, odst. 1, písm. a), b), § 4, odst. 1 zák. č. 15/1947 Sb. a obžalovaného B. zločinem černého obchodu podle § 1, odst. 1, písm. a), b), f), § 4, odst. 2 téhož zákona.
Z důvodů:
Ke splněná skutkové podstaty soudně trestného činu podle § 4 zák. č. 15/1947 Sb. se nevyžaduje, aby zboží odňatého řízené spotřebě bylo skutečně také mimo tento rámec přídělového hospodaření zneužito. Stačí, že bylo za tím účelem odebráno. Trestná činnost zmíněného deliktu spočívá totiž v odebrání [§ 1, odst. 1, písm b) zák. č. 15/1947 Sb.] předmětů potřeby řízenému oběhu či spotřebě, t. j. v jednání, jímž se zabraňuje nebo maří použití těchto předmětů potřeby podle předpisů o řízeném hospodářství. Obžalovaný vykonal tuto