Input:

83/1949 Sb., Vyhláška o opravě tiskových chyb ve vládním nařízení ze dne 18. ledna 1949, č. 10 Sb., kterým se provádí zákon o komunálních podnicích a vydává jejich statut (statut komunálních podniků) Garance

č. 83/1949 Sb., Vyhláška o opravě tiskových chyb ve vládním nařízení ze dne 18. ledna 1949, č. 10 Sb., kterým se provádí zákon o komunálních podnicích a vydává jejich statut (statut komunálních podniků)
VYHLÁŠKA
ministerstva vnitra
ze dne 28. března 1949
o opravě tiskových chyb ve