Input:

R 82/1955 (tr.); Garance

č. 82/1955 Sb. rozh. tr.
Zákaz činnosti podle § 51 odst. 2 písm. c) tr. zák. předpokládá, že danou činnost nebo povolání [jež nemusí být v souvislosti s trestným činem ve smyslu § 51 odst. 2 písm. a) tr. zák.] vykonává pachatel, který trestným činem projevil závadné nebo pro výkon činnosti nebo povolání nežádoucí vlastnosti, takže výkon činnosti nebo povolání takovým pachatelem by odporoval obecnému zájmu.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 3. čeYvna 1955, 1 Tz 101/55.)
Lidový soud v Rakovníku uznal obviněného vinným trestným činem opilství podle § 187 odst. 2 tr. zák., protože obviněný před zpáteční cestou z divadelního představení, kam zajel svým motocyklem ze svého bydliště v sousední obci, vypil v rychlém sledu za sebou tři piva a tři decilitry vína, věda že opět pojede motocyklem domů a že poveze na tandemu kamaráda. Při zpáteční cestě ve stavu značné podnapilosti neovládl řízení motocyklu a havaroval na státní silnici, upadl se spolujezdcem a sám utrpěl zranění na hlavě, zatím co tandemista utrpěl jen lehkou odřeninu na hřbetu levé ruky. Lidový soud vyslovil u obviněného jako vedlejší trest podle § 51 odst. 2 písm. a), c) tr. zák. zákaz řízení motorových vozidel všeho druhu na dobu dvou roků. Tento rozsudek se stal pravomocným.
Nejvyšší soud ke stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem zrušil rozsudek lidového soudu ve výroku o zákazu činnosti a podle § 51 odst. 2 písm. a) tr. zák. vyslovil u obviněného zákaz řízení motorových vozidel všeho druhu na dobu tří roků.
Z odůvodnění:
Generální prokurátor ve stížnosti pro porušení zákona uplatňuje, že byl zákon porušen v § 51 odst. 3 tr. zák., když lidový soud vyslovil zákaz činnosti pouze na dva roky a ve lhůtě uvedené v § 218 odst. 2 tr. ř. navrhl nápravu vadného rozhodnutí.
Stížnost pro porušení zákona je důvodná.
Vedlejší trest zákazu činnosti, t. j. zákazu řízení motor. vozidel všeho druhu, byl vysloven odůvodněně podle § 51 odst. 2 písm. a) tr. zák., neboť obviněný se trestného činu, jímž byl uznán vinným, dopustil v souvislosti s jízdou motorovým vozidlem. Šlo o trestný čin, který spáchaný v souvislosti s jízdou motorovým vozidlem, představoval. zejména pro značný stupeň podnapilosti, do níž se obviněný přivedl, vážné ohrožení bezpečnosti na veřejné silnici, nebezpečí, proti němuž nutno neustále bojovat a vhodnými preventivními