Input:

R 81/1951 (tr.); Garance

č. 81/1951 Sb. rozh. tr.
K poměru trestního zákona a trestního zákona správního.
Okolnost, že pachatel byl odsouzen ve správním řízení, nebrání jeho potrestání soudem pro týž čin, jde-li podle stupně společenské nebezpečnosti o čin soudně trestný.
(Rozhodnutí krajského soudu v Jihlavě z 25. dubna 1951, Tk 121/51.)
Okresní soud v Třešti uznal obviněného, který hospodařil na zemědělské usedlosti ve výměře 31 ha, vinným trestným činem ohrožení jednotného hospodářského plánu podle § 136 tr. zák. spáchaným tím, že jako rolník, t. j. samostatný podnikatel z nedbalosti nesplnil závazek plynoucí z jednotného hospodářského plánu. Okresní soud tak rozhodl na základě těchto zjištění: Obviněný v předešlém roce neosel plánovanou plochu 0,70 ha ječmenem a vymlátil pouze polovinu sklizně ovsa z plochy 3,10 ha, kdežto další polovinu vymlátil teprve v červnu příštího roku na zákrok SNB, čímž docílil menšího výnosu a část ovsa šla na zmar. Obviněný nedodal podle závazku ze smlouvy o zemědělských výrobcích 375 litrů mléka, nepřihlásil ke sčítání 2 krávy dojnice, které si přivezl od švagra k ustájení, a prodal jedno sele bez potřebných dokladů a ohlášení. Naproti tomu však zprostil okresní soud obviněného podle § 162 písm. d) tr. ř. té části obžaloby, která ho vinila, že jednotný hospodářský plán ohrožoval i tím, že nesplnil celkovou dodávku 4 q pšenice, z dodávky žita nesplnil 31 q, z dodávky ječmene 7 q, a konečně zůstal dlužen z dodávky brambor 15,60 q, z dodávky hovězího masa 312 kg a vepřového masa 35 kg. Tento zprošťující výrok odůvodnil okresní soud tím, že pro tyto nedodávky byl obviněný potrestán okresním národním výborem a že by odporovalo zásadám nového trestního zákonodárství, kdyby pachatel byl za tentýž čin potrestán dvakrát.
Krajský soud vyhověl odvolání okresního prokurátora, zrušil zprošťující část rozsudku, uznal obviněného vinným trestným činem ohrožení jednotného hospodářského plánu podle § 136 tr. zák., i pokud jde o uvedené nedodávky pšenice, žita, ječmene, brambor a masa, a vyměřil mu přísnější trest.
Z důvodů:
Okresní prokurátor právem spatřuje pochybení okresního soudu v tom, že podle § 162 písm. d) tr. ř., tedy proto, že zanikla trestnost činu, zprostil obviněného žaloby pro