Input:

R 81/1949 (tr.); Garance

č. 81/1949 Sb. rozh. tr.
Úmysel vopred uvážený podľa § 278 TRZ predpokladá, aby medzi páchateľovým rozhodnutím usmrtiť človeka a prevedením činu uplynul nejaký čas, v ktorom by páchateľ mohol rozvážiť svoj čin a jeho následky.
Ten, kto sa s iným dohovorí o spoločnom usmrtení človeka a stráži ho, zatiaľčo druhí pripravujú a prevádzajú jeho usmrtenie, je spolupáchateľom vraždy podľa §§ 70, 278 TRZ, nielen pomocníkom podľa § 69, č. 2 TRZ.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 3. marca 1949, Zm 8/49.)
Štátny súd uznal obžalovaných vinnými mimo iného tiež zločinom vraždy podľa §§ 70, 278 TRZ, ktorý spáchali tým, že dňa 31. júla 1948 spoločne v úmysle vopred uváženom usmrtili člena SNB.
Najvyšší súd zamietol zmätočnú sťažnosť obžalovaného D.
Z dôvodov:
Obžalovaný uplatňuje, že u neho nemôže ísť o spolupáchateľstvo na zločine vraždy podľa §§ 70, 278 TRZ, lebo on sa usmrtenia poškodeného činne nezúčastnil, a že u neho nie je daný vopred uvážený úmysel na jeho usmrtenie.
Spolupáchateľmi podľa § 70 TRZ sú tí, ktorí zločin alebo prečin spáchajú dohromady alebo spoločne. Náležitosťou spolupáchateľstva je jednotnosť vôle a nevyžaduje sa, aby činnosť každého páchateľa bola rovnorodá, rovnocenná a rovnakého obsahu, a stačí i keď táto zapadá do rámca zamýšľaného alebo predsavzatého celkového trestného konania.
Úmysel vopred uvážený predpokladá, aby medzi rozhodnutím páchateľovým usmrtiť človeka a prevedením činu uplynul nejaký čas, v ktorom by páchateľ v pokoji rozvážil svoj čin a jeho následky.
V súdenom prípade zistil štátny súd, že všetci obžalovaní, teda aj obžalovaný D., 3. júla 1948 ozbrojení automatmi, pistolami a puškami a zásobení značným množstvom streliva do týchto zbraní prekročili illegálne polsko-československé štátne hranice, rozhodnutí vyhýbať sa boju s československými bezpečnostnými orgánmi, ale zabiť každého, o kom budú mysleť, že by mohol zmariť ich úmysel dostať sa do Rakúska. Keď 31. júla 1948 popoludní odpočívali s ďalšími štyrmi spoločníkmi v lese, kde narazil na nich pri sbieraní húb vrchný strážmaister SNB P., zadržali ho, a keď z jeho osobných dokladov zistili, že ide o člena SNB, po vzájomnej dlhšej porade rozhodli sa spoločne ho usmrtiť nehlučným spôsobom, aby im prípadne nemohol