Input:

R 80/1949; Garance

č. 80/1949 Sb. rozh. obč.
Vlastník, jemuž byl podnik za doby nesvobody odňat a po osvobození opět vrácen, ručí podle § 131, odst. 3 zák. o úrazovém pojjštění dělníků (srov. nyní § 126, odst. 1 zák. o národním pojištění) i za pojistné, jež měl platit podnikatel z doby nesvobody.
(Rozhodnutí krajského soudu v Olomouci z 19. května 1949, Rp 63/49.)
Průmyslový podnik v pohraničí, jehož vlastník je české národnosti, byl za doby nesvobody provozován německou firmou. Po osvobození přešel provoz opět do rukou českého vlastníka. Výměrem z 1. července 1947 předepsala býv. Úrazová pojišťovna pro zemi Moravskoslezskou v Brně českému vlastníku pojistné za r. 1944. Ten podal proti tomuto výměru námitky. V nich popíral, že by ručil za pojistné, které měl platit německý provozovatel závodu, protože nenabyl závodu od této německé firmy, nýbrž byl jeho vlastníkem již před násilným odtržením pohraničního území od republiky a po osvobození republiky ho nabyl opět originárním způsobem.
Okresní soud v Šumperku nevyhověl námitkám.
Krajský soud nevyhověl rekursu vlastníka podniku.
Z důvodů:
Rekurent nepopírá, že před okupací provozoval podnik v pohraničí, který za okupace přešel do rukou německé firmy, a že ho po osvobození převzal opět do provozu. Je sice správné tvrzení rekurentovo, že odtržení pohraničního území od čs. republiky nebylo mezinárodně uznáno a že tento svémocný akt Němců je právně neúčinný, než tato okolnost nemá vlivu na ručební povinnost rekurentovu za dlužné pojistné podle § 131, odst. 3 úrazového zákona. Tato ručební povinnost abstrahuje od způsobu, jakým bylo nabyto závodu jeho novým provozovatelem, jejím předpokladem je jen totožnost nabytého podniku, který provozoval faktický předchůdce rekurentův, po stránce