Input:

R 8/1959 (tr.); Garance

č. 8/1959 Sb. rozh. tr.
Výchovný účel trestu, u pachatele méně závažného trestného činu, který jinak vede řádný život pracujícího člověka, zpravidla splní uložení nápravného opatření (s event. změnou zaměstnání) nebo podmíněný trest odnětí svobody (s event. uložením přiměřených omezení), popřípadě s vhodným nepodmíněným trestem vedlejším. Naproti tomu uložení krátkodobého nepodmíněného trestu odnětí svobody nemůže zpravidla splnit svůj výchovný účel jak u pachatele tak i u ostatních členů společnosti.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 19. prosince 1958, 1 Tz 303/58.)
Obžalovaný řidič nákladního auta JZD ve Světicích za jízdy požil v restauraci na Střelnici v Jindř. Hradci tři 12° piva, čímž si přivodil podnapilost a pokračoval v jízdě, které nevěnoval dostatečnou pozornost a jel tak neopatrně, že na státní silnici najel na strom u silnice, projel příkopem až do pole a na autě způsobil škodu přes 500 Kčs.
Lidový soud v Jindřichově Hradci uznal obžalovaného vinným trestnými činy opilství podle § 187 odst. 2, a poškozování majetku v socialistickém vlastnictví podle § 246 odst. 1 tr. zák. a uložil mu trest odnětí svobody v trvání 2 měsíců nepodmíněně. Podle § 51 tr. zák. byl vysloven zákaz řízení motorových vozidel na dobu 1 roku. Poškozené JZD bylo odkázáno se svými nároky na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních.
Krajský soud v Českých Budějovicích odvolání manželky obžalovaného zamítl.
Nejvyšší soud ke stížnosti pro porušení zákona podané předsedou Nejvyššího soudu zrušil rozsudek lidového soudu ve výroku o trestu hlavním i vedlejším i usnesení krajského soudu, jímž bylo zamítnuto odvolám manželky obžalovaného a tomuto soudu nařídil, aby ve věci znovu jednal a rozhodl.
Z odůvodnění:
Předseda Nejvyššího soudu napadl vadné rozhodnutí stížností pro porušení zákona s návrhem na zrušení napadeného rozsudku ve výroku o trestu a uvedl, že lidový soud nepřihlédl ke všem okolnostem rozhodným pro výměru trestu a přiznání podmíněného odsouzení.
Zjištění viny nelze ničeho vytknout. Z doznání obžalovaného a z výpovědi slyšeného svědka J. M. je bezpečně zjištěno, že se obžalovaný při jízdě s nákladním autem JZD stavil v hostinci na svačinu, kde snědl 10 dkg salámu a během 1 hodiny vypil 3 dvanáctistupňová piva. Když po odchodu z hostince pokračoval v jízdě, bavil se se závozníkem, narazil na strom a auto poškodil. V krvi obžalovaného bylo asi za 2 hodiny po nehodě zjištěno 0,5 promile alkoholu. Toto zjištění svědčí o snížení schopnosti obžalovaného řádně reagovat při jízdě autem. Kromě toho v protokolu o lékařském vyšetření je uvedeno: „Zápach dechu po alkoholu, ztížena taxe (při pokusu se zavřenýma očima) a jeví lehké známky požití alkoholu“. Z těchto zjištění vyplývá, že byla u něho snížena schopnost řidit vozidlo po vypití 3 piv 12° a je naplněn trestný čin opilství podle § 187 odst. 2 tr. zák. Na autu, s nímž obžalovaný bez jakékoli překážky narazil na strom u silnice, bylo způsobeno značné poškození a škoda podle VB činí asi 4.000 Kčs. Auto bylo 8 dní jízdy neschopné, obžalovaný je sám spravoval a uvádí, že škoda pro JZD je 500 Kčs. Je tudíž zjištěno, že jde o škodu nikoli nepatrnou, a je tudíž naplněn i trestný čin poškozování majetku v socialistickém