Input:

R 8/1950 (tr.); Garance

č. 8/1950 Sb. rozh. tr.
Pachatel zločinu neoprávněného opuštění území republiky podle § 40 zákona č. 231/1948 Sb., na ochranu lidově demokratické republiky, jedná v úmyslu poškoditi republiku ve smyslu § 47 téhož zákona a nutno mu vedle trestu na svobodě uložit i peněžitý trest.
(Rozhodnutí krajského soudu v Jihlavě z 24. října 1949, To 273/49.)
Okresní soud v Moravských Budějovicích uznal obžalovaného vinným nedokonaným zločinem neoprávněného opuštění území republiky podle § 8 tr. zák. a § 40 zák. č. 231/1948 Sb. Neuložil obžalovanému vedle trestu na svobodě i peněžitý trest ve smyslu § 47 zák. č. 231/1948 Sb., jak navrhovala obžaloba. V důvodech rozsudku o tom uvedl: „Návrhu veřejné obžaloby, aby byl obžalovanému uložen též peněžitý trest podle § 47 zák. č. 231/1948 Sb., soud nevyhověl, neboť považuje trest na svobodě uložený obžalovanému za postačující a odpovídající přiměřeně jeho zavinění, a také proto, že nedospěl k