Input:

R 8/1949 (tr.); Garance

č. 8/1949 Sb. rozh. tr.
Zabrání majetku podle § 26 dekr. č. 5/1945 Sb. je konfiskací ve smyslu § 13, odst. 1 zák. č. 23/1948 Sb., o výkonu trestů postihujících majetek.
Okolnost, že obviněný je ve vazbě, nevylučuje závěr o možností majetkových disposic odůvodňujících zabavení jeho majetku podle § 13, odst. 1 zák. č. 23/1948 Sb.
O vynětí majetkových kusů, kterých je nezbytně třeba k zabezpečení nutné výživy obviněného neho osob na něho výživou odkázaných, ze zabavení třeba zakročit žádostí ve smyslu § 13, odst. 6 zák. č. 23/1948 Sb., nikoliv stížností proti usnesení vyslovujícímu zabavení.
(Rozhodnutí krajského soudu v Liberci z 11. března 1949, To II 43 49.)
Krajský soud v Liberci zahájil proti zatčenému obviněnému přípravné vyhledávání mimo jiné též pro přečin podle § 26 dekr. č. 5/1945 Sb. a usnesením ze dne 18. ledna 1949 vyslovil zabavení jeho majetku podle § 13, odst. 1 zák. č. 23/1948 Sb.
Stížnost obviněného proti usnesení o zabavení majetku zamítl týž krajský soud, příslušný k tomu podle § 68, odst. 2, § 136, odst. 1 zák. č. 319/1948 Sb., o zlidovění soudnictví.
Z důvodů:
Podle § 13, odst. 1 zák. č. 23/1948 Sb. zabaví soud ještě před rozhodnutím ve věci samé na návrh veřejného žalobce majetek, který má obviněný v československé republice, je-li obviněný naléhavě podezřelý