Input:

R 79/1952; Garance

č. 79/1952 Sb. rozh. obč.
Súhlas druhého manžela s osvojením nie je potrebný, ak jeho pobyt je po dlhú dobu neznámy (§ 65 ods. 2 zákona o rodinnom práve).
(Rozhodnutie Okresného súdu v Malackách z 2. apríla 1951, No 167/51).
Ženatý osvojiteľ, ktorého manželka pred rokmi opustila a od toho času žije na neznámom mieste v cudzine, žiadal o osvojenie dvoch maloletých detí svojej družky, s ktorou žije v spoločnej domácnosti.
Okresný súd žiadosti o osvojenie vyhovel bez toho, aby zadovážil súhlas manželky