Input:

R 79/1951; Garance

č. 79/1951 Sb. rozh. obč.
Prodej lihovin pracujícím na úvěr v nadměrné míře se příčí důležitému obecnému zájmu a taková kupní smlouva je neplatná. Ani uznání dluhu z takové smlouvy není platným žalobním důvodem.
(Rozhodnutí okresního soudu v Olomouci z 30. března 1951, C V 471/50.)
Okresní soud zamítl žalobu hostinské, v níž se domáhala na dělníkovi zaplacení 1637 Kčs za lihové nápoje.
Z odůvodnění:
V hostinském oboru máme nyní jednak sektor socialistický, t. j. národní a komunální podniky, jednak zbytky podnikání soukromokapitalistického. Zatím co socialistický sektor neprodává na úvěr, zejména neprodává na úvěr lihoviny, hostinští soukromokapitalistického sektoru tak namnoze ještě činí. Ve své honbě za ziskem prodávají pracujícím lihoviny na úvěr v nadměrné míře využívajíce tak ke svému obohacení sklonů některých jednotlivců k