Input:

R 79/1949; Garance

č. 79/1949 Sb. rozh. obč.
Okolnost, že nepříznivý zdravotní stav zaměstnance by odůvodnil jeho nárok na invalidní důchod podle § 63 zák. o národním pojištění již v době nástupu zaměstnání, nemá vlivu na jeho nárok na nemocenské podle § 36 téhož zákona, když přesto konal práce odpovídající povaze zaměstnání, byť s přemáháním a na úkor svého zdraví, a to ani tehdy, nastala-li pracovní neschopnost zhoršením choroby přivoděným nevhodným zaměstnáním.
(Rozhodnutí krajského soudu v Praze z 13. května 1949, Cpo 7/49.)
Okresní národní pojišťovna v Praze výměrem z 20. ledna 1949 zamítla žádost žalobkyně o další placení nemocenského, jež bylo zastaveno od 15. ledna 1949.
Okresní soud civilní v Praze zamítl žalobu, kterou se žalobkyně domáhala, aby žalovaná strana byla uznána povinnou platit jí nadále nemocenské. Rozsudek vychází ze zjištění učiněného z nálezu a posudku soudního znalce lékaře: U žalobkyně jde o celkové zkornatění tepen se značnou hypertensí, sklerotické rozšíření aorty a chronickou deformující arthritis kloubů obou rukou. Choroba trvá několik roků a je takového rázu, že tu byla jistě již v době, kdy žalobkyně nastoupila poslední zaměstnání; přitom nelze vyloučit zhoršení během zaměstnání. Žalobkyně nebyla od začátku schopna práce, jakou konala, totiž práce myčky v kuchyni, a pokud pracovala, činila to zřejmě s přemáháním a se škodlivými následky. Žalobkyně je schopna jen práce, při níž nepřichází do styku se studenou vodou, ovšem také jen v omezeném rozsahu vzhledem k její chorobě cévní a srdeční, takže jde u ní o stav invalidity. Soud dospěl k závěru, že žalobkyně nemá nároku na nemocenské podle § 36 zák. č. 99/1948 Sb., poněvadž již v době nástupu posledního zaměstnání byla neschopna prací, které v něm měla konat, a šlo u ní o invaliditu se zřetelem na druh práce. Ani zhoršení zdravotního stavu, které připouští znalecký posudek, nemá významu, ježto mohlo způsobit jen zhoršení již stávající pracovní neschopnosti, ale tuto neschopnost nezpůsobilo.
Krajský soud vyhověl