Input:

R 77/1951; Garance

č. 77/1951 Sb. rozh. obč.
Ak podľa výmeru orgánu verejnej správy podľahlo auto znárodneniu preto, že slúžilo prevádzke znárodneného podniku, nemôže sa bývalý vlastník auta domáhať jeho vrátenia proti národnému podniku z toho dôvodu, že znárodnený podnik auto nenadobudol dobromyseľne.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 23. novembra 1950, Co II 39/50.)
Krajský súd v Košiciach vyhovel žalobe o vydanie auta, podanej proti národnému podniku z dôvodu, že národný podnik nadobudol auto od znárodnenej firmy A., ktorá sa vlastníčkou nestala preto, lebo pri kúpe tohto auta nebola dobromyseľnou kupiteľkou.
Najvyšší súd odvolaniu žalovaného vyhovel a žalobu zamietol.
Z dôvodov:
Medzi stranami bolo predovšetkým sporné, či firma A nadobudla vlastníctvo sporného auta a či sa toto dostalo do vlastníctva žalovanej strany ako čiastka znárodnenej majetkovej podstaty.
Vyhláškou ministerstva výživy zo 16. apríla 1946 bola firma A znárodnená podľa § 1 ods. 4 dekr. č. 101/1945 Sb. a vyhláškou ministerstva výživy z 11. augusta 1948 bola majetková podstata tejto firmy prevedená na žalovaný národný podnik v rozsahu znárodnenia podľa § 8 dekr. č. 101/1945 Sb. v znení zákona Č. 115/1948 Sb. a § 1 vl. nar. č. 77/1946 Sb.
Podľa § 4 dekr. č. 101/1945 Sb. v znení