Input:

R 77/1950 (tr.); Garance

č. 77/1950 Sb. rozh. tr.
K výkladu pojmu „verejný záujem“ podľa § 59 písm. b) zák. č. 231/1948 Sb., na ochranu ľudovodemokratickej republiky.
Okolnosť, že páchateľ rozširovania poplašných zpráv je známy vo svojom okolí podľa toho, že v podnapilosti sa chvastá nepravdivými zprávami a že ho preto nikto neberie vážne, nevylučuje záver, že verejný záujem vyžaduje výkonu trestu.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu zo 16. novembra 1949, Zm 158/49.)
Krajský súd v Bratislave ako odvolací súd povolil obžalovanému, ktorý bol odsúdený pre prečin rozširovania poplašných zpráv, podmienečný odklad výkonu trestu.
Najvyšší súd vyhovel zmätočnej sťažnosti verejného obžalobcu a vyslovil, že podmienečné odsúdenie je vylúčené podľa § 59 písm. b) zák. č. 231/1948 Sb.
Z dôvodov:
Odvolací súd pri uvažovaní o tom, či u obžalovaného je podmienečné odsúdenie vylúčené z dôvodov verejného záujmu, oprel svoj názor, že verejný záujem nevyžaduje výkonu trestu, o to, že obžalovaný je vo svojom okolí notoricky známy podľa toho, že keď je podnapilý,