Input:

R 77/1949; Garance

č. 77/1949 Sb. rozh. obč.
Exekuci nuceným vyklizením zemědělských nemovitostí lze podle § 4 zák. č. 227/1946 Sb. odložit, nemůže li povinný bez těchto pozemků odvést takové množství zemědělských výrobků, k jehož do dávce se zavázal dodávkovou smlouvou.
(Rozhodnutí krajského soudu v Olomouci z 9. června 1949, R III 103/49.)
V exekuci nuceným vyklizením nemovitostí navrhl dlužník, aby exekuce byla odložena podle § 4 zák. č. 227/1946 Sb. Tvrdil, že uzavřel smlouvu o dodávce zemědělských výrobků, kterou by nemohl splnit, kdyby musel pozemky, jež jsou předmětem exekuce, odevzdat vymáhající straně; Proto beze své viny není s to splnit závazek vymáhaný exekucí a na věřiteli lze spravedlivě žádat, aby vymáhání nároku bylo odloženo.
Okresní soud v Přerově povolil odklad exekuce do 1. října 1949.
Krajský soud nevyhověl rekursu vymáhající strany.
Z důvodů:
Rekursní soud souhlasí s názorem prvého soudu, že jsou