Input:

76/2024 Sb., Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně Garance

č. 76/2024 Sb., Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 11. března 2024
o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že u něj