Input:

R 76/1949; Garance

č. 76/1949 Sb. rozh. obč.
Byla-li odvoláním napadena pouze část rozsudku, je nenapadená část rozsudku v právní moci a lze podle ní vést exekuci. V odvolacím řízení lze měnit odvolací návrhy jen stran té části rozsudku, která, byla včas napadena, nelze je však rozšiřovat i na část odvoláním nenapadenou.
(Rozhodnutí krajského soudu v Olomouci z 5. května 1949, R III 72/49.)
Žalobu o zaplacení 21.600 Kčs zamítl prvý soud do částky 8000 Kčs a odsoudil žalovaného k zaplacení 13.600 Kčs. Obě strany napadly rozsudek odvoláním, a to žalobce v té části, jíž byla žaloba zamítnuta, žalovaný jen potud, pokud byl uznán povinným zaplatit 10.535 Kčs. Stran dalších 3065 Kčs, k jejichž zaplacení byl žalovaný odsouzen, nebyl rozsudek napaden. Žalobce navrhl exekuci k vydobytí těchto 3065 Kčs.
Okresní soud v Prostějově exekuci povolil.
Krajský soud nevyhověl rekursu povinného.
Z důvodů:
I když obě strany podaly proti napadenému rozsudku odvolání, stal se tento rozsudek pravoplatným, pokud jde o částku 3065 Kčs a tudíž exekučním titulem. Právem proto prvý soud povolil vymáhající straně k vydobytí tohoto obnosu mobilární exekuci. Právní názor stěžovatelův, že vzhledem k podanému odvolám nelze pokládati napadený rozsudek za pravoplatný ani za exekuční titul stran částky 3065 Kčs, je nesprávný. Rovněž nesprávný je právní názor stěžovatelův, že podle § 49 zák. č. 319/1948 Sb. může až do konce odvolacího jednání změnit návrh svého odvolání, i pokud jde o částku 3065 Kčs. Ke změně odvolacích důvodů a odvolacího návrhu je strana oprávněna jen v rozsahu odvolání, nikoli i pokud jde o tu část rozsudku, která odvoláním napadena není a stala se pravomocnou. Když tedy stěžovatel nepodal