Input:

R 75/1950 (tr.); Garance

č. 75/1950 Sb. rozh. tr.
Poškození republiky ve smyslu § 47 zák. č. 231/1948 Sb., na ochranu lidově demokratické republiky, není jen způsobení škody hmotné, nýbrž i každá činnost nebo opominutí, jimiž republice vzniká újma ve smyslu politickém. Poškozením zájmu republiky je naplněn i pojem poškození republiky podle tohoto ustanovení.
Ustanovení §§ 54, 55 tr. zák. zmocňují soud ke snížení, resp. zkrácení trestu pod dolejší hranici zákonné trestní sazby, jen pokud jde o tresty na svobodě, nikoliv však u trestů peněžitých.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 3. prosince 1949, Tz I 39/49.)
Okresní soud v Mariánských Lázních uznal obžalovaného vinným pokusem zločinu neoprávněného opuštění území republiky podle § 8 tr. zák. a § 40 zák. č. 231/1948 Sb. a uložil mu vedle trestu na svobodě peněžitý trest 5.000 Kčs, na jehož místo v případě nedobytnosti má nastoupit další trest těžkého žaláře v trvání 3 měsíců.
Krajský soud v Karlových Varech zamítl odvolání veřejného žalobce do nízké výměry trestu.
Nejvyšší soud vyhověl stížnosti pro zachování zákona podané generálním prokurátorem a vyměřil obžalovanému podle § 47 zák. č. 231/1948 Sb. peněžitý trest v mezích zákonné sazby s přiměřeným náhradním trestem na svobodě pro případ jeho nedobytnosti.
Z důvodů:
Generální prokurátor podal v této věci stížnost pro zachování zákona podle § 105 zák. č. 319/1948 Sb. a vytýká, že jak rozsudkem okresního soudu v Mariánských Lázních, pokud jím byl obžalovanému vyměřen za zločin podle § 8 tr. z. a § 40 zák. č. 231/1948 Sb. podle § 47 téhož zákona za použití §§ 54, 55 tr. z. peněžitý trest 5.000 Kčs, tak i rozsudkem krajského soudu v Karlových Varech jako soudu odvolacího, pokud jím bylo zamítnuto odvolání veřejného žalobce z výroku o peněžitém trestu a tento výrok byl potvrzen, byl porušen zákon v ustanovení §§ 54, 55 tr. z. a § 47 zák. č. 231/1948 Sb.
Tato stížnost pro zachování zákona je důvodná.
Poškození republiky ve smyslu § 47 zák. č. 231/1948 Sb. není jen způsobení nějaké hmotné škody, nýbrž i každá činnost nebo opominutí, jimiž státnímu celku ve smyslu politickém vzniká újma, jimiž jsou tudíž jakékoliv zájmy republiky v poškozujícím směru dotčeny.
Okresní soud v Mariánských Lázních, když uznal obžalovaného vinným zločinem podle § 8 tr. z. a § 40 zák. č. 231/1948 Sb., činem to spáchaným v úmyslu poškodit zájem republiky, čímž je naplněn i