Input:

R 73/1953; Garance

č. 73/1953 Sb. rozh. obč.
Srážky na vyplacenou zálohu a splátky na státní podporu poskytnutou podle zákona č. 56/1948 Sb., o státní podpoře novomanželům, nesnižují vzhledem k poskytnuté protihodnotě hospodářskou možnost otcovu; nelze k nim proto přihlížet při stanovení částky, kterou má otec přispívat na úhradu osobních potřeb dítěte.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 5. září 1952, Cz 447/52.)
Okresní soud v Holicích zvýšil částku 600 Kčs měsíčně, kterou měl otec dítěte přispívat podle dřívějšího soudního rozhodnutí na výživu a výchovu dítěte, na 700 Kčs měsíčně. Důvodem zvýšení byla okolnost, že otcův příjem se proti dřívější době zvýšil.
Krajský soud v Pardubicích změnil ke stížnosti otce usnesení soudu prvé stolice tak, že příspěvek na úhradu osobních potřeb dítěte ponechal beze změny. Zjistil, že ve zvýšeném příjmu otcově je zahrnuto i výchovné na další jeho dítě a přihlédl i k měsíčním srážkám na zaplacení zálohy na plat. Tyto srážky zde byly sice již v době předchozí úpravy vyživovacího příspěvku, ale v nižší částce.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona, podané podle § 210 o. s. ř., že usnesením krajského soudu