Input:

R 73/1950 (tr.); Garance

č. 73/1950 Sb. rozh. tr.
Jsou-li splněny podmínky pro uložení peněžitého trestu, nebrání jeho uložení ani okolnost, že pachatel je nemajetný.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 22. prosince 1949, Tz I 41/49.)
Okresní soud ve Stříbře uznal obžalovaného vinným mimo jiné pokusem zločinu neoprávněného opuštění území republiky podle § 8 tr. zák. a § 40 zák. č. 231/1948 Sb., neuložil mu však vedle trestu na svobodě též peněžitý trest.
Krajský soud v Plzni vyhověl odvolání veřejného žalobce do trestu jen potud, že zvýšil trest na svobodě.
Nejvyšší soud vyhověl stížnosti pro zachování zákona podané generálním prokurátorem a uložil obžalovanému i přiměřený trest peněžitý s náhradním trestem na svobodě pro případ jeho nedobytnosti.
Z důvodů:
Pojmovým znakem skutkové podstaty zločinu podle § 40 zák. č. 231/1948 Sb., jehož pokusem byl odsouzený uznán vinným, je úmysl pachatele poškodit zájem republiky. Krajský