Input:

R 73/1949; Garance

č. 73/1949 Sb. rozh. obč.
Pozůstalostní soud není oprávněn věcně přezkoumávat výměr, jímž bylo vysloveno, že u dědice jsou splněny podmínky konfiskace podle § 1 dekretu č. 108/1945 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy.
Fond národní obnovy je oprávněn podat dědickou přihlášku na místo osoby, jejíž dědické právo bylo konfiskováno podle uvedeného dekretu.
(Rozhodnutí krajského soudu v Českých Budějovicích z 12. dubna 1949, R IV 132/49.)
V pozůstalostním řízení přijal okresní soud v Českých Budějovicích dědickou přihlášku zůstavitelovy dcery ze zákona. V dalším řízení však zjistil, že jmění této dědičky bylo konfiskováno pravoplatným výměrem ústředního národního výboru města Liberce z 23. září 1947. V důsledku toho se k pozůstalosti přihlásil Fond národní obnovy. Pozůstalostní soud dalším usnesením přijal jeho dědickou přihlášku a současně vyslovil, že se tím stává bezpředmětným jeho dřívější usnesení, jímž byla přijata dědická přihláška zůstavitelovy dcery.
V rekursu proti tomuto usnesení uplatňovala zůstavitelova dcera mimo jiné, že konfiskace jejího majetku se stala proti zákonu, ježto se nijak neprovinila za okupace proti Československé republice a bylo jí jako antinacistce uděleno povolení k vystěhování.
Krajský soud nevyhověl rekursu.
Z důvodů:
Podle § 1, odst. 3 dekr. č. 108/1945 Sb. ve znění zák. č.