Input:

72/1947 Sb., Ústavní zákon, kterým se mění předpisy o obnovení právního pořádku Garance

č. 72/1947 Sb., Ústavní zákon, kterým se mění předpisy o obnovení právního pořádku
ÚSTAVNÍ ZÁKON
ze dne 7. května 1947,
kterým se mění předpisy o obnovení právního pořádku.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto ústavním zákoně:
Čl. I.
Lhůta, stanovená v čl. 6, odst. 3 ústavního dekretu o obnovení právního pořádku, se prodlužuje do 17. června 1949.
Čl. II.
Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem 4. května 1947; provedou jej všichni