Input:

R 71/1949; Garance

č. 71/1949 Sb. rozh. obč.
K výkladu § 37 zákona č. 138/1948 Sb., o hospodaření s byty.
Návrh na povolení exekuce nuceným vyklizením bytu, k němuž není připojeno potvrzení místního národního výboru, že náhradní byt pro povinnou stranu je zajištěn, soud zamítne, aniž dá před tím vymáhající straně lhůtu k předložení tohoto potvrzení.
(Rozhodnutí krajského soudu v Praze z 8. dubna 1949, R XXI 43/49.)
Návrh vymáhajícího věřitele na povolení exekuce nuceným vyklizením bytu okresní soud v Kralupech zamítl, protože vymáhající strana nepředložila ve lhůtě soudem stanovené osvědčení místního národního výboru o tom, že náhradní byt je pro povinnou stranu zajištěn.
Krajský soud nevyhověl rekursu vymáhajícího věřitele.
Z důvodů:
Striktní předpis § 37 zák. č. 138/1948 Sb. ustanovuje, že exekuci nuceným vyklizením bytu může soud