Input:

R 70/1950 (tr.); Garance

č. 70/1950 Sb. rozh. tr.
Kdo se dopustí vyzvědačství proti spojenci (§ 6 zák. č. 231/1948 Sb., na ochranu lidově demokratické republiky), poškozuje republiku tím, že podkopáváním lidově demokratického zřízení ohroženého státu podkopává i lidově demokratické zřízení republiky.
(Rozhodnutí státního soudu v Praze ze dne 18. ledna 1950.)
Státní soud v Praze uznal obžalovaného vinným zločinem vyzvědačství proti spojenci podle § 6, § 5 odst. 11 2 zák. č. 231/1948 Sb., spáchaným tím, že vešel v přímý styk se členy illegálňí skupiny, jejímž účelem bylo vyzvídat státní tajemství spojeneckého lidově demokratického státu, a činně podporoval snahy této organisace, při čemž svou činnost prováděl po výdělečném způsobu a po delší dobu.
Rozsudek nebyl odvoláním napaden.
Z důvodů:
Pokud se obžalovaný hájí, že proti republice nikdy nic nepodnikl, je tato obhajoba nerozhodná. Zákon stíhá zločin vyzvědačství spáchaný na spojenci stejně jako vyzvědačství spáchané proti vlastnímu státu. Nelze tu činit rozdílu, protože nejde o nějaké formální spojenectví,