Input:

R 7/1960 (tr.); Náhrada škody. Rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví. Zproštění obžaloby. Zavinění Garance

č. 7/1960 Sb. rozh. tr.
Nevrácení věci vypůjčené od podniku soc. sektoru nelze bez dalšího posuzovat jako trestný čin rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 245 tr. zák.
(Rozsudek Nejvyššího soudu z 10. září 1959, 2 Tz 37/1959.)
Obžalovaný si 25. 7. 1958 v půjčovně průmyslového zboží v Karlových Varech vypůjčil fotoaparát značky "Praktika FX 3" s brašnou v ceně 1624 Kčs, který měl vrátit dne 27. 7. 1958. Neučinil tak, ježto podle jeho tvrzení aparát zapomněl ve vlaku.
Lidový soud v Karlových Varech uznal obžalovaného vinným trestným činem rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 245 odst. 1 písm. b) tr. zák. a odsoudil ho k trestu nápravného opatření v trvání pěti měsíců se srážkou 15 % ze mzdy beze změny zaměstnání.
Tento rozsudek nabyl právní moci.
Nejvyšší soud ke stížnosti pro porušení zákona podané předsedou Nejvyššího soudu zrušil uvedený rozsudek lidového soudu i usnesení o nákladech trestního řízení a obžalovaného podle § 242 písm. b) tr. ř. obžaloby zprostil.
Z odůvodnění:
Lidový soud zjistil, že obžalovaný si vypůjčil uvedený fotoaparát v půjčovně průmyslového zboží na dobu od 25. 7. do 27. 7. 1958, ve stanovené lhůtě jej však nevrátil, nereagoval na upomínky podniku, dne 27. ledna 1959 uzavřel smír u lidového soudu v Chebu, kde se zavázal zaplatit náhradu škody vzniklou nevrácením aparátu. Z těchto zjištěných skutečností dospěl lidový soud k názoru, že obžalovaný svým jednáním naplnil trestný čin rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 245 odst. 1 písm. b) tr. zák. a v odůvodnění rozsudku uvedl, že úmysl obžalovaného je dán tou skutečností, že obžalovaný