Input:

R 7/1951; Garance

č. 7/1951 Sb. rozh. obč.
Nemohl-li si národní podnik vzhledem k nedávnému začlenění znárodněného majetku zjednat přehled o tom, které závazky k tomuto majetku náležejí, je to důvodem, aby soud odložil exekuci, kterou se vymáhá jejich splnění.
(Rozhodnutí krajského soudu v Ústí nad Labem z 29. června 1950, R IV 175/50.)
V exekučním řízení navrhl dlužník – národní podnik, aby byla odložena dražba zabavených svršků na dobu tří měsíců. Návrh odůvodnil tím, že závazek, jehož splnění je vymáháno, náležel k znárodněnému majetku, který byl teprve nedávno začleněn do národního podniku. Právní oddělení národního podniku nemohlo proto ještě prozkoumat tento závazek, po případě obstarat jeho splnění. To však bude možno bezpečně provést v poměrně krátké době tří měsíců.
Okresní soud v Ústí nad Labem zamítl návrh na odklad dražby.
Krajský soud povolil k rekursu národního podniku odklad dražby.
Z důvodů:
Soud uznal za správné tvrzení dlužníka (národního podniku), že pro teprve nedávné začlenění znárodněného majetku nemohl učinit