Input:

R 7/1950 (tr.); Garance

č. 7/1950 Sb. rozh. tr.
K výkladu pojmu „rozšiřování“ a „poplašná zpráva“ ve smyslu § 32 zákona č. 231/1948 Sb., na ochranu lidově demokratické republiky.
Čin je tu dokonán již šířením poplašné zprávy; není třeba, aby nastal některý z účinků v zákoně uvedených.
K výkladu pojmu „pobuřování“ ve smyslu § 3 a pojmu „popuzování“ ve smyslu § 26 téhož zákona.
Ani tu není třeba, aby pobuřování nebo popuzování mělo účinek.
(Rozhodnutí krajského soudu v Liberci z 28. září 1949, To 1106/49.)
Obžalovaný pronesl před větším počtem osob výroky obsahující jednak poplašnou zprávu, jednak pobuřující proti republice a popuzující k násilnému nebo k jinému nepřátelskému činu proti jednotlivým skupinám obyvatelů proto, že jsou stoupenci lidově demokratického řádu republiky.
Okresní soud v Mnichově Hradišti zprostil obžalovaného obžaloby pro přečiny podle § 32 odst. 2, § 3 odst. 1, § 26 odst. 1 zák. č. 231/1948 Sb. Vyslovil sice, že výroky, které obžalovaný pronesl, by samy o sobě naplňovaly skutkovou podstatu uvedených přečinů, přesto však obžalovaného zprostil, poněvadž jediný svědek, který ony výroky potvrdil, uvedl, že na něho nijak nepůsobily, že je nebral vážně, pokládaje je za „kecy“ a „šeptandu“, a že u něho nevyvolaly ani popuzení nebo pobouření, ani jiný dojem.
Krajský soud vyhověl odvolání veřejného žalobce a uznal obžalovaného vinným zažalovanými přečiny.
Z důvodů:
Pod pojmem „rozšiřování“ ve smyslu § 32 zák. č. 231/1948 Sb. nutno rozuměti takový způsob sdělování zprávy, jímž se zprava dostává nebo v zápětí může dostat k vědomosti většího počtu lidí. „Zprávou“ je jakékoliv tvrzení skutečností minulých, přítomných nebo