Input:

R 69/1950 (tr.); Garance

č. 69/1950 Sb. rozh. tr.
Ustanovení § 2 odst. 3 zák. č. 231/1948 Sb., na ochranu lidově demokratické republiky, nevyžaduje, aby účast pachatele na činnosti podvratné organisace byla plánovitá a soustavná.
Jde o účast na činnosti podvratné organisace a o její podporu ve smyslu § 2 odst. 3 zák. č. 231/1948 Sb., nikoliv o pouhé spolčení ve smyslu § 2 odst. 1 tohoto zákona, jestliže pachatel rozesílá protistátní leták, vydávaný organisovanou skupinou, podle návodu v něm obsaženého.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu ze 6. prosince 1949.)
Státní soud v Praze uznal obžalovanou vinnou zločinem sdružování proti státu podle § 2 odst. 3 zák. č. 231/1948 Sb.
Nejvyšší soud zamítl odvolání obžalované z výroku o vině.
Z důvodů:
Připouštějíc správnost zjištění skutkového základu, napadá odvolání výrok o vině námitkou nesprávného právního posouzení. Námitka neobstojí, neboť ve zjištěních státního soudu o rozesílání letáků obžalovanou podle návodu v nich obsaženého, jakož i o tom, že obsahem letáků jsou ohrožovány právní statky chráněné § 2 zák. č. 231/1948 Sb., že rozšiřování letáků bylo plánovitě ve větším měřítku organisováno a že obžalovaná si toho byla vědoma, má dostatečnou oporu právní závěr, že obžalovaná se zúčastnila úmyslně činnosti organisace založené v úmyslu podvraceti lidově demokratické zřízení republiky, její společenskou a hospodářskou soustavu, zaručené ústavou, a že tuto organisaci a její členy