Input:

69/1947 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 13. prosince 1945, č. 159 Sb., o zvláštním přídavku státním a některým jiným veřejným zaměstnancům, jakož i poživatelům státních odpočivných (zaopatřovacích) platů Garance

č. 69/1947 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 13. prosince 1945, č. 159 Sb., o zvláštním přídavku státním a některým jiným veřejným zaměstnancům, jakož i poživatelům státních odpočivných (zaopatřovacích) platů
[zrušeno č. 276/2023 Sb.]
ZÁKON
ze dne 2. dubna 1947,
kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 13. prosince 1945, č. 159 Sb., o zvláštním přídavku státním a některým jiným veřejným zaměstnancům, jakož i poživatelům státních odpočivných (zaopatřovacích) platů.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Článek I.
Zákon ze dne 13. prosince 1945, č. 159 Sb., o zvláštním přídavku státním a některým jiným veřejným zaměstnancům, jakož i poživatelům státních odpočivných (zaopatřovacích) platů se mění a doplňuje takto:
1. V § 1, odst. 1 se mění znění ustanovení písm. c) takto:
c) na každé dítě, na něž přísluší výchovné,
při 1 dítěti. . . . .Kčs 1800,-,
na 2 děti. . . . . . Kčs 4200,-,
na 3 děti. . . . . . Kčs 7200,-,
na 4 děti. . . . . . Kčs 10 800,-,
na 5 dětí. . . . . . Kčs 15 000,-,
na 6 dětí. . . . . . Kčs 19 800,-,
na 7 dětí. . . . . . Kčs 25 200,-,
na osmé a každé další dítě přísluší roční přídavek ve výši.