Input:

R 68/1949; Garance

č. 68/1949 Sb. rozh. obč.
Zákon zo dňa 3. februára 1948, č. 21 Sb., o právnom postavení snúbeníc a nemanželských detí, pozostalých po účastníkoch národného boja za oslobodenie.
§ 2 uved. zák. nevyžaduje, aby medzi účastníkom národného boja za oslobodenie a ženou, ktorú treba považovať za jeho snúbenicu, došlo k formálnemu zasnúbeniu a aby boly dodržané formality v mieste pri zasnúbení obvyklé.
(Rozhodnutie krajského súdu v Košiciach z 30. marca 1949, R II 221/49.)
Okresný súd v Kežmarku vyslovil, že žiadateľka bola snúbenicou B., ktorý padol ako účastník národného boja za oslobodenie, a že nemôže byť pochybnosť o tom, že dieťa narodené z žiadateľky bolo splodené B.
Rodičia zomrelého uplatnili v rekurze proti tomuto usneseniu okrem iného, že medzi ich synom a žiadateľkou nedošlo k zasnúbeniu, lebo títo si nevymenili prstene a nedodržali ani iné zvyky v mieste pri zasnúbení zachovávané.
Krajský súd potvrdil napadnuté usnesenie.
Z dôvodov:
Okolnosť, že vraj nebohý nespomínal pred rekurantami ako svojimi rodičmi, že mal so žiadateľkou ľúbostný pomer,