Input:

R 67/1951; Garance

č. 67/1951 Sb. rozh. obč.
Příspěvek na výživu a výchovu dítěte je třeba zásadně platit k rukám osoby, která dítě vychovává, ne k rukám kolisního opatrovníka.
(Rozhodnutí krajského soudu v Brně ze dne 31. srpna 1950, R III 163-165/50.)
Okresní soud v Židlochovicích uložil usnesením otci i matce nezletilého dítěte, aby přispívali na jeho výživu určitými částkami, a to k rukám kolisního opatrovníka dítěte. Dítě bylo ve výchově prarodičů.
Krajský soud změnil usnesení prvého soudu tak, že tyto částky mají být placeny k rukám prarodičů.
Z důvodů:
Není důvodu, proč by měl být příspěvek na výživu placen k rukám kolisního