Input:

R 66/1957 (tr.); Garance

č. 66/1957 Sb. rozh. tr.
Pro případ nedobytnosti pořádkové pokuty uložené podle § 74 odst. 1 tr. ř. nelze uložit náhradní trest odnětí svobody.
(Rozhodnutí krajského soudu v Praze z 1. dubna 1957, 11 To 115/57.)
Lidový soud v Rakovníku usnesením při hlavním líčení uložil obžalované pořádkovou pokutu 200 Kčs nahraženou pro případ nedobytnosti odnětím svobody na šest dní s odůvodněním, že obžalovaná se při hlavním líčení chovala neukázněné a bez dostatečné omluvy neuposlechla opětovně příkazu, daného jí předsedou senátu podle trestního řádu, aby nepřerušovala výpovědi svědků a nepřekřikovala soud.
Krajský soud ke stížnosti obžalované zrušil usnesení lidového soudu ve výroku o náhradním trestu odnětí svobody.
Z odůvodnění:
Krajský soud přezkoumal napadené usnesení i řízení, které mu předcházelo, a shledal, že pořádková pokuta nevybočující ze sazby uvedené v ustanovení § 74 odst. 1 tr. ř. byla stěžovatelce po právu uložena. Podle obsahu protokolu o hlavním líčení před lidovým soudem chovala se obžalovaná při