Input:

66/1946 Sb., Vyhláška, kterou se činí opatření podle čl. 1, odst. 4 ústavního zákona o ústavodárném Národním shromáždění Garance

č. 66/1946 Sb., Vyhláška, kterou se činí opatření podle čl. 1, odst. 4 ústavního zákona o ústavodárném Národním shromáždění
[zrušeno č. 276/2023 Sb.]
VYHLÁŠKA MINISTRA VNITRA
ze dne 18. dubna 1946,
kterou se činí opatření podle čl. 1, odst. 4 ústavního zákona o ústavodárném Národním shromáždění.
Podle čl. 1, odst. 4 ústavního zákona ze dne 11. dubna 1946, č. 65 Sb., o ústavodárném Národním shromáždění, vyhlašuji v příloze výtah z dohody vlády Československé republiky a předsednictva Slovenské národní rady ze dne 2. června 1945, pokud se týká rozsahu moci zákonodárné ve věcech společných.
 
Nosek v.r.
 
Příloha k vyhlášce č. 66/1946 Sb.
Výtah
z dohody vlády Československé republiky a předsednictva Slovenské národní rady ze dne 1. června 1945, pokud se týká rozsahu moci zákonodárné ve věcech společných.
Za společné1) považují se zásadní celostátní hospodářské, sociálně-kulturní a administrativně-politické věci, jmenovitě:
1. ústava a státní hranice;
2. zásadní úprava základních práv a svobod občanských;
3. zásadní úprava otázek vnitřní bezpečnosti;
4. národní obrana;
5. politický a hospodářský styk se zahraničím;
6. měna a zásadní úprava peněžnictví a poštovnictví;
7. státní rozpočet, závěrečné účty, státní dluh a státní půjčky, jakož i kontrola hospodaření státu;
8. věci celní, věci spotřebních daní a finančních monopolů, daně z hospodářského styku