Input:

R 65/1954 (tr.); Garance

č. 65/1954 Sb. rozh. tr.
Pro povinnosti vyplývající z povolání zemědělce není rozhodná otázka vlastnictví, nýbrž faktický vztah k půdě.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 5. června 1954, 1 Tz 89/54.)
Lidový soud v Roudnici uznal obviněného, který vedl, obhospodařoval a spravoval zemědělskou usedlost svých rodičů, mimo jiné vinným trestným činem sabotáže podle § 85 odst. 1 písm. a) tr. zák. Podle odůvodnění rozsudku lidového soudu se obviněný tohoto trestného činu dopustil jednak tím, že neodvedl na povinnou dodávku stanovené množství produktů, jednak tím, že odmítl obdělat pozemky ve výměře 12 ha, jež byly po provedené hospodářsko-technické úpravě půdy přiděleny k usedlosti rodičů obviněného.
Krajský soud v Ústí nad Labem k odvolání obviněného zrušil rozsudek lidového soudu a obviněného žaloby zprostil. Pokud jde o zažalovaný skutek, že obviněný odmítl obdělávat pozemky přidělené jeho rodičům po HTÚP, vyslovil krajský soud názor, že obviněný se nemohl dopustit trestného činu tím, že odmítl obdělávat uvedené pozemky, když sám nebyl vlastníkem hospodářství, k němuž byly tyto pozemky přiděleny.
Nejvyšší soud vyhověl stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem, zrušil rozsudek krajského soudu a tomuto soudu uložil, aby o věci znovu jednal a rozhodl.