Input:

R 62/1951; Garance

č. 62/1951 Sb. rozh. obč.
Nemá-li jeden z rodičů dítě ve své výchově, stanoví soud jeho povinnost k výživě dítěte v penězích.
(Rozhodnutí krajského soudu v Pardubicích z 19. září 1950, R I 135/50.)
Okresní soud v Ústí nad Orlicí uložil otci, aby platil na výživu nezletilé dcery k rukám její matky částku 600 Kčs měsíčně.
V rekursu namítal otec, že tato částka je přemrštěná, a žádal, aby byla podstatně snížena. Zároveň se dožadoval i toho, aby mu bylo umožněno přispívat na výživu dítěte také in natura, zejména dodáváním dětských oděvů a obuvi.
Krajský soud nevyhověl rekursu.
Z důvodů:
Nežijí-li rodiče dítěte spolu, rozhodne soud na návrh o tom, komu z nich má být dítě svěřeno do výchovy a jakou částkou má každý z nich přispívat na jeho výživu (§23 zákona č. 266/1949 Sb., o zatímních změnách v některých občanských věcech právních). Zákon tu mluví „o částce“, kterou má každý z rodičů přispívat na výživu dítěte; je z toho vidět, že