Input:

R 62/1949; Garance

č. 62/1949 Sb. rozh. obč.
Zákon ze dne 15. dubna 1948, č. 99 Sb., o národním pojištění.
Soud povolující exekuci podle vykonatelného výkazu nedoplatků pojistného (§ 132 uved. zák.) není oprávněn přezkoumat po věcné stránce ani doložku vykonatelnosti ani správnost výkazu.
(Rozhodnutí krajského soudu v Českých Budějovicích z 15. března 1949, R IV 97/49.)
Okresní soud v Českých Budějovicích povolil vymáhající straně Ústřední národní pojišťovně exekuci proti dlužníkovi k vydobytí dlužného pojistného podle výkazu nedoplatků.
Proti povolení exekuce namítl dlužník v rekursu, že exekuce byla povolena bez exekučního titulu, neboť mu nebyl výkaz nedoplatků vůbec doručen, a že vymáhaná pohledávka nesměřuje proti němu, nýbrž proti národní správě firmy N., jejímž národním správcem dříve byl.
Krajský soud nevyhověl stížnosti.
Z důvodů:
Pokud stěžovatel namítá, že exekuce byla povolena bez exekučního titulu, nemá tato