Input:

R 61/1953 (tr.); Garance

č. 61/1953 Sb. rozh. tr.
Útěk ošetřovance z léčebného ústavu, kam byl dodán k výkonu ochranného léčení podle § 70 tr. zák., nezakládá skutkovou podstatu trestného činu maření úředního rozhodnutí podle § 171 písm. b) tr. zák.
(Rozhodnutí krajského soudu v Brně z 10. listopadu 1952, 5 Tk 290/52.)
Obviněný byl rozsudkem okresního soudu trestního v Brně odsouzen pro trestný čin opilství podle § 186 tr. zák. Rozsudkem bylo nařízeno jeho ochranné léčení podle § 70 tr. zák. Obviněný nastoupil toto protialkoholické léčení 1. srpna 1952, dne 30. srpna téhož roku však v nestřeženém okamžiku uprchl oknem a přes plot ústavu.
Okresní soud trestní v Brně uznal obviněného vinným trestným činem maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171 písm. b) tr. zák. K odůvodnění tohoto rozhodnutí uvedl, že obviněný věděl, že byl na základě výroku rozsudku trestního soudu umístěn ve státní psychiatrické léčebně za účelem léčení alkoholismu. Věděl tedy, že bez souhlasu soudu nesmí léčení přerušit a že bez výslovného svolení příslušných orgánů ústavu nesmí ústav opustit. Byl tedy v ústavu střežen a tím, že utekl tajně, bez vědomí lékaře a bez souhlasu ošetřovatelů a vrátného pověřených, aby kontrolovali oprávnění k opuštění ústavu, uprchl vlastně stráži v úmyslu, aby zmařil výkon rozhodnutí soudu o svém léčení pro nadměrné požívání alkoholických nápojů.
Krajský soud vyhověl odvolání obviněného, zrušil rozsudek okresního soudu a obviněného podle § 162 písm. a) tr. ř. žaloby zprostil.
Z odůvodnění:
Skutková podstata trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171 písm. b) tr. zák. je naplněna, když pachatel úmyslně maří nebo ztěžuje výkon rozhodnutí národního výboru, soudu nebo jiného úřadu nebo veřejného orgánu tím, že uprchne stráži nebo z vazby.
Zjištěný skutkový děj v souzeném případě však nevykazuje