Input:

R 61/1951; Garance

č. 61/1951 Sb. rozh. obč.
Řízení o úhradu osobních potřeb manžela nelze přerušit do skončení sporu o rozvod manželství.
(Rozhodnutí krajského soudu v Olomouci z 23. června 1950, R II 152/50.)
Okresní soud v Litovli přerušil spor o úhradu osobních potřeb manžela až do pravomocného skončení sporu o rozvod. V odůvodnění svého usnesení uvedl: Jelikož rozhodnutí o žalobním nároku v této věci závisí na výroku o vině na rozvodu manželství sporných stran (§ 34 zák. č. 265/1949 Sb., o právu rodinném), bylo řízení podle § 190 c. ř. s. přerušeno až do pravomocného rozhodnutí sporu o rozvod.
Krajský soud zrušil k rekursu žalující manželky usnesení prvého soudu a uložil mu, aby pokračoval v řízení.
Z důvodů:
K přerušení sporu o úhradu osobních potřeb není důvodu. Tímto sporem se domáhá manželka dosud nerozvedená úhrady osobních potřeb, kterou jí manžel neposkytuje. Nárok na tuto úhradu se posuzuje podle ustanovení §§ 15, 19 zák. č. 265/1949 Sb., o právu rodinném. Manželé si jsou podle těchto ustanovení povinni vzájemně pomáhat a pečovat podle svých sil a podle poměrů