Input:

R 6/1950 (tr.); Garance

č. 6/1950 Sb. rozh. tr.
Ke skutkové podstatě přečinu šíření poplašné zprávy podle § 32 zákona č. 231/1948 Sb., na ochranu lidově demokratické republiky, není třeba, aby pachatel zamýšlel přivodit některý z účinků uvedených v odst. 1 nebo 2 tohoto ustanovení. Stačí, že si mohl uvědomit, že by zpráva mohla takový účinek vyvolat.
(Rozhodnutí krajského soudu v Jihlavě z 25. listopadu 1949, To 311/49.)
Okresní soud v Ledči n. Sáz. uznal obžalovaného vinným přečinem šíření poplašné zprávy podle § 32 odst. 2 zák. č. 231/1948 Sb., který obžalovaný spáchal tím, že rozšiřoval poplašnou zprávu, o níž věděl, že je nepravdivá, ač si mohl uvědomit, že její rozšiřování je způsobilé ohrozit veřejný pořádek nebo veřejnou