Input:

R 58/1950; Garance

č. 58/1950 Sb. rozh. obč.
Rozhodnutí o náhradě nákladů a odměně opatrovníka osoby nepřítomné nebo neznámé (§ 276 obč. zák.) ze jmění této osoby je rozhodnutím o úpravě poměrů soudního chráněnce, jež přísluší senátu [§ 25 odst. 1 písm. c) zák. č. 319/1948 Sb.].
(Rozhodnutí krajského soudu v Praze z 29. září 1949, R XXIV 201/49.)
Okresní soud civilní v Praze zřídil k ochraně práv nezvěstného opatrovníka podle § 276 obč. zák. Po zrušení opatrovnictví určil soud opatrovníku k jeho návrhu náhradu nákladů a odměnu, které byly uhrazeny ze jmění opatrovancova. Nový návrh opatrovníkův na přisouzení další odměny soud zamítl.
Krajský soud zrušil z podnětu opatrovníkova rekursu usnesení prvého soudu a vrátil věc prvému soudu, aby o ní znovu rozhodl
Z důvodů:
Napadené usnesení je zmatečné. První soud, vydávaje toto usnesení úředníkem vyšší pomocné