Input:

R 57/1951 (tr.); Garance

č. 57/1951 Sb. rozh. tr.
Jestliže pachatel bezvýsledně navádí jiného k spáchání trestného činu, je vinen pokusem návodu k tomuto trestnému činu.
Podmíněné odsouzení se zvláštním zřetelem k výchovnému účelu trestu.
(Rozhodnutí krajského soudu v Brně z 26. dubna 1951, 1 Tk 14/51.)
Obviněný, 221etý vyučený krejčí nestálého zaměstnání, v době činu dělník Československých stavebních závodů, seznámil se s cizím státním příslušníkem B, který byl bez zaměstnání a živil se příležitostnými krádežemi a podvody. Obviněný podlehl jeho vlivu a začal opět zanedbávat svou práci. Jednou ho vyzval B, aby spolu vykradli kantinu Československých stavebních závodů, při čemž měl obviněný využít svých znalostí místních poměrů. Obviněný to odmítl, protože nechtěl spáchat trestný čin v podniku, kde byl právě zaměstnán. Sdělil přitom pachateli B, že ví o bytě jednoho malíře, který by mohli vykrást, protože malíř často nebývá doma. B však s tím nesouhlasil; provedl pak krádež v kantině sám a byl při ní chycen.
Okresní soud trestní v Brně uznal obviněného vinným pokusem návodu k trestnému činu krádeže podle §§ 5, 7, 247 tr. zák. a uložil mu trest odnětí svobody na 5 měsíců, podmíněně na 3 roky. K tvrzení obhajoby, že v souzené věci nejde u obviněného ještě o trestný čin, protože kromě rozhovoru s pachatelem B o vykradení malířova bytu nic k uskutečnění této krádeže nepodnikl, uvedl okresní soud
v důvodech:
V souhlasu s doznáním obviněného je zjištěno, že obviněný zamítl nabídku pachatele B na společné vykradení kantiny Československých stavebních závodů, že však naproti tomu sám mu řekl o možnosti krádeže v bytě malířově a přemlouval ho, aby spolu tuto krádež provedli. Tím je zjištěno, že obviněny pachatele B naváděl ke krádeži, že se mu však pro jeho odpor nepodařilo vzbudit v něm rozhodnutí ke spáchání tohoto trestného činu. Kdyby obviněný byl potom krádež v bytě malířově provedl sám, byl by ovšem vinen krádeží podle § 247 tr. zák. a jeho působení na pachatele B ve směru jeho účasti na tomto podniku by nebylo už možno hodnotit jako samostatný trestný