Input:

R 54/1949 (tr.); Garance

č. 54/1949 Sb. rozh. tr.
Ustanovení § 54 tr. z. o mimořádném zmírňovacím právu se týká pouze trestů na svobodě. Peněžitý trest uložený při odsouzení za zločin nelze (na rozdíl od peněžitého trestu uloženého za přečin nebo přestupek) snížit pod spodní hranici jeho zákonné sazby.
(Rozhodnutí krajského soudu v Ústí n. L. z 19. května 1949, To IV 105/49.)
Okresní soud v Ústí n. L. uznal obžalovaného vinným zločinem černého obchodu a vyměřil mu vedle trestu na svobodě podle § 6 zák. č. 15/1947 Sb. a § 54 tr. z. peněžitý trest ve výši 8000 Kčs, v případě nedobytnosti náhradní trest těžkého žaláře v trvání tří týdnů.
Krajský soud vyhověl odvolání veřejného žalobce a uložil obžalovanému peněžitý trest ve výši 10.000 Kčs, v případě