Input:

R 53/1949 (tr.); Garance

č. 53/1949 Sb. rozh. tr.
Plynulé zásobovaní obyvatelstva může ve smyslu § 4 zák. č. 15/1947 Sb. ohrozit i černá porážka dobytka vypěstovaného pachatelem nad kontingent.
Použil li pachatel masa z černé porážky pro svou rodinu a své zaměstnance, spočívá nepřiměřený hospodářský prospěch ve smyslu § 1, odst. 1, písm. b) zák. č. 15/1947 Sb. ve výhodě, kterou tím uvedení spotřebitelé získali vůči ostatním spotřebitelům odkázaným na přídělové množství masa.
(Rozhodnutí krajského soudu v Uher. Hradišti z 20. dubna 1949, To VII 49/49.)
Okresní soud v Gottwaldově uznal obžalovanou vinnou přečinem černého obchodu podle § 4, odst. 1 zák. č. 15/1947 Sb., který spáchala tím, že na černo porazila vepře ve váze 130 kg a masa a sádla tím získaného použila pro svou rodinu a své zaměstnance a že koupila na černo 2 selata, aby je po vykrmení rovněž na černo porazila.
Krajský soud zamítl odvolání obžalované do tohoto rozsudku.
Z důvodů:
I když snad šlo, jak uplatňuje