Input:

R 51/1953 (tr.); Garance

č. 51/1953 Sb. rozh. tr.
Nebylo-li předvolání k hlavnímu líčení obviněnému náležitě doručeno a soud přesto [proti ustanovení § 145 odst. 2 písm. b) tr. ř.] konal hlavní líčení a o věci rozhodl, zruší odvolací soud napadený rozsudek podle § 183 tr. ř. jen za podmínek uvedených v tomto ustanovení (t. j. jsou-li skutková zjištění soudu první stolice tak nedostatečná, že je nutno hlavní líčení opakovat).
(Rozhodnutí krajského soudu v Liberci z 30. ledna 1953, 2 Tk 314/52.)
Obviněný jako technický úředník okresního sdruženého komunálního podniku (OSKP) rozhodl, že práci zadanou československou církví na opravu kaple provede soukromě, a použil k tomu 21 pytlů cementu a písek z majetku OSKP, které dal odvézt z pískovny OSKP na stanoviště autem podniku. Za provedenou opravu účtoval částku 6780 Kčs, o kterou se rozdělil s dalšími osobami, které na opravě pracovaly. V této částce byla obsažena i cena cementu a písku a cena za dovoz materiálu.
Obviněný se v přípravném řízení hájil tím, že sice dal odvézt na staveniště cement a písek z pískovny OSKP nákladním autem tohoto podniku a že si částku 6780 Kčs celou ponechal, čekal prý až dostane od OSKP účet na odvezený materiál a dovoz, aby mohl příslušnou částku OSKP odevzdat, účet však dosud nedostal. V odvolání dále uvádí, že byly jak vydání materiálu ze skladu, tak jeho odvoz zaneseny do příslušných knih podniku, takže neunikly evidenci. Odvoz se dál též veřejně, což vše svědčí o tom, že obviněný neměl úmysl poškodit národní majetek. O tomto tvrzení nabídl důkazy.
Okresní soud v Doksech hlavní líčení, jež se konalo 1. srpna 1952 za přítomnosti obviněného, odročil na neurčito. Předvolání k druhému hlavnímu líčení na den 19. srpna 1952 nebylo obviněnému doručeno. Bylo totiž poštou vráceno s poznámkou, že adresát je toho času v Ostravě jako brigádník. Okresní soud přesto v nepřítomnosti obviněného při hlavním líčení