Input:

R 50/1959; Garance

č. 50/1959 Sb. rozh.
Zaniklo-li manželství osvojitelů rozvodem a nelze-li zajistit splnění účelu osvojení, aby se totiž osvojitelé podíleli na výchově osvojence v pokrokovém duchu, může jít o důležitý důvod ke zrušení osvojení podle § 69 zák. o právu rod.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze 14. ledna 1959, Cz 589/58.)
Matka nezletilé uzavřela manželství s A. H., který nezletilou osvojil.
Manželství manželů H. bylo pravomocně rozvedeno; osvojitel požádal pak o zrušení osvojení.
Lidový soud v Jablonci nad Nisou návrh na zrušení osvojení zamítl, uváděje, že v zájmu nezletilé je zachování dosavadního osvojení.
Krajský soud v Liberci potvrdil napadené usnesení prvého soudu, ztotožniv se v podstatě s jeho vývody.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona podané předsedou Nejvyššího soudu, že rozhodnutím krajského soudu byl porušen zákon.
Odůvodnění:
Institucí osvojení se sleduje, aby dítěti se dostalo rodinného prostředí vhodného pro jeho výchovu. Osvojitel, který vůči osvojenci i vůči společnosti má postavení rodiče, má před společností plnou odpovědnost za řádný tělesný a duševní rozvoj osvojence. I v daném případě bylo proto účelem osvojení, aby osvojitel, když se s matkou nezletilé oženil, spolu s její matkou se podílel na její výchově v pokrokovém duchu tak, aby nezletilá byla vychovávána v platného člena naší socialistické společnosti.
Vyšlo však najevo, že A. H. uzavíral manželství s M. H. za předpokladu, že tato s ním bude hospodařit na jeho zemědělské usedlosti a že tentýž důvod vedl jej i k osvojení nezletilé. Žádný ze soudů se nezabýval skutečností, že podmínka založení této společné domácnosti se nesplnila, neboť podle rozvodových spisů s ním manželka na zemědělské usedlosti nehospodařila, nýbrž zůstala i nadále zaměstnána jako dělnice v průmyslu v Jablonci nad Nisou, kde s ní bydlela i nezletilá. Ani po osvojení nezletilé N. B. nežil osvojitel se svou manželkou a s nezletilou ve společné domácnosti. Tento stav byl dovršen rozvodem jejich manžství a tím, že osvojitel žije od r. 1955 ve společné domácnosti s jinou ženou, se kterou má dítě a s níž jako člen JZD pracuje v zemědělství. Je tedy s matkou nezletilé pravomocně rozveden, nežije s ní, nezletilá žije se svou matkou, která nepřeje styku s