Input:

R 50/1951 (tr.); Garance

č. 50/1951 Sb. rozh. tr.
K výkladu skutkové podstaty trestného činu násilí na veřejném činiteli podle § 177 tr. zák.
Trestní ochrany podle odst. 1 písm. c) tohoto zákonného ustanoveni požívá nejen ten, kdo vystupuje k ochraně osobní bezpečnosti veřejného činitele, ale i ten, kdo svým vystoupením napomáhá provedení jeho služebního úkonu.
(Rozhodnutí krajského soudu v Brně z 28. prosince 1950, To V 584 50.)
Obviněný byl po krádeži zadržen na ulici členem SNB. kterému se obviněný vytrhl a dal se na útěk. Byl pronásledován, zadržen a členem SNB vyzván, aby jej následoval na stanici. Obviněný této výzvy neuposlechl a pokusil se násilím se členu SNB vyprostit nenadálým vyvrácením prstů pravé ruky, kterou ho člen SNB držel, člen SNB nemohl pak obviněného, který se na něho vrhl, bil jej rukama a kopal nohama, sám ovládnout. Teprve s přispěním dělníka P, který šel náhodou kolem, a domovníka R přivolaného hlukem se podařilo obviněného, který i nadále kopal, škrabal, kousal i tloukl rukama, přemoci a předvést ho na stanici SNB. Tam teprve byla zjištěna jeho totožnost a odebrány mu nástroje používané k provádění krádeží i odcizené peníze.
Okresní soud trestní v Brně uznal obviněného vinným trestným činem krádeže podle § 247 tr. zák. i trestným činem násilí na veřejném činiteli podle § 177 odst. 1 písm. b), c), odst. 3 písm. b) tr. zák.
Krajský soud zamítl odvolání obviněného z výroku o vině.
Z důvodů:
Odvolatel brojí zejména proti tomu, že nalézací soud posuzoval i použití násilí vůči dělníku P a domovníku R. které obviněný tloukl, škrábal a kopal a kterým tím způsobil menší zranění, jako trestný čin podle § 177 odst. 1 písm. c) tr. zák. a že pak při výměře trestu vzal za přitěžující, že obviněný použil násilí nejen proti veřejnému orgánu, ale vedle toho i proti osobám, které vystoupily na jeho ochranu.
Než nalézací soud v tomto směru řádně dovodil, že ochrany podle tohoto místa zákona požívaly i obě jmenované osoby, které přispěly členu